Vratky DPH zo zahraničia

Veľa spoločností nevyužíva možnosť získať DPH z nákupov v zahraničí. Pritom sa jedná
o účinný spôsob na výrazné zníženie nákladov zo zahraničných výdavkov.

Ak Vás zaujala možnosť úspory pre Vašu spoločnosť neváhajte nás kontaktovať !

 • My Vám pomôžeme získať späť daň z pridanej hodnoty z nákupov
  (PHM, mýto, tovar súvisiaci s podnikaním, ...) v členských štátoch Európskej únie
 •  My sa postaráme o kompletnú správu Vašich žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia

 

Dôležité informácie:

 • termín na podanie žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia je najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane
 • žiadateľ musí byť registrovaný platiteľ DPH
 • platiteľ dane si uplatňuje nárok na vrátenie DPH v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby
 • ak sa žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia vzťahuje na obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako 3 mesiace suma DPH nesmie byť menšia ako 400 € (alebo ekvivalent v národnej mene)
 • ak sa žiadosť o vrátenie dane zo zahraničia vzťahuje na obdobie, ktorým je kalendárny rok (alebo zvyšok kalendárneho roka) suma DPH musí byť najmenej 50 € (alebo ekvivalent v národnej mene)

 

Cenník

Podanie žiadosti s uplatnením „bežného vrátenia dane“:

 • odmena vo výške 7% zo sumy nároku uvedeného v každej žiadosti
 • najmenej 30€/žiadosť

Podanie žiadosti s uplatnením „vrátenie dane vopred“:

 • odmena vo výške 12% zo sumy

Uvedený cenník je iba orientačný, presnú cenu Vám vieme určiť po vzájomnej konzultácii.