Profesionálna účtovná kancelária

Odteraz sa svojmu biznisu môžete venovať naplno
a starosti s účtovníctvom ponechajte na nás!

 • V oblasti účtovníctva ponúkame komplexné služby, ktoré sú vždy podložené zmluvou
 • Vaše účtovníctvo spracujeme v priestoroch našej firmy
 • Vedenie účtovníctva v programe POHODA
 • Sledujeme za Vás meniace sa predpisy v účtovnej a daňovej oblasti
 • Pripomíname daňové a odvodové povinnosti
 • Štvrťročne zasielame mailom účtovné uzávierky
 • Vedenie účtovníctva pre pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou (urbáre)

Účtovné služby:

Jednoduché účtovníctvo:

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania k DPH
 • evidencia majetku a vedenie odpisových kariet
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • priznanie k dani z motorových vozidiel
 • ročná účtovná závierka
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO a výkazov

Podvojné účtovníctvo:

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • odpisy a evidencia majetku
 • evidencia DPH a spracovanie daňového priznania k DPH
 • inventarizácia účtovnej závierky
 • spracovanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
 • priebežné informácie o HV, stave majetku a záväzkov
 • ročná účtovná závierka
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a výkazov

Mzdy a personalistika:

 • vypracovanie pracovných zmlúv
 • prihlášky, odhlášky do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 • mesačné spracovanie miezd
 • výkazy do príslušných poisťovní
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ELDP a potvrdenia o príjmoch a zamestnaní

Účtovníctvo cenník

Jednoduché účtovníctvo(paušálna sadzba do 50 položiek/1 mesiac)55€
Podvojné účtovníctvo(paušálna sadzba do 100 položiek/1 mesiac)99€
Mzdy(spracovanie mzdy 1 zamestnanca/1mesiac)10€

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH.